تجهیزات سرسره آبی قیمت http://sorsoreabi.mihanblog.com 2018-11-21T23:22:02+01:00 text/html 2014-04-19T13:31:51+01:00 sorsoreabi.mihanblog.com سرسره آبی سرسره آبی ارزان جدیدترین پارک آبی آسیا http://sorsoreabi.mihanblog.com/post/2 <br> <br> <div style="text-align: justify;">&nbsp;تایلند در شهر هواهین افتتاح شد، New Water Park In Hua Hin.<br> </div> <div style="text-align: justify;"> این پارک در جنوب پارک معروف سنتورینی Santorini Park قرار دارد. پارک سنتورینی که در حدود 20 هکتار وسعت دارد،در حدود 3 هکتار خود را به این پارک اختصاص داده است. به همین دلیل به این پارک آبی " پارک آبی فانتزی سنتورینی" " Santorini Water Fantasy " گفته می شود.<br> </div> <div style="text-align: justify;"> این پارک دارای 13 نوع مختلف و مهیج سرسره میباشد که برای نام گذاری وسایل آن سعی بر این شده است که از نام خدایان و اسطوره های یونان باستان استفاده بشه؛ لذا قسمت های مختلف این پارک عبارتند از :<br> </div> <div style="text-align: justify;"> 1. شاه کبری آرس Ares's King Cobra<br> </div> <div style="text-align: justify;"> 2. قطره فریاد زن آپولو Apollo's Drop Screamer<br> </div> <div style="text-align: justify;"> 3. چاله سحر و جادو Magic Hill<br> </div> <div style="text-align: justify;"> 4. آبشار هرمس Hermes Fall<br> </div> <div style="text-align: justify;"> 5. آرتمیس نتدرو Artemis's Rapids<br> </div> <div style="text-align: justify;"> 6.تندر زئوس Thunder's Zeus<br> </div> <div style="text-align: justify;"> 7. ماشین تکان دهنده فضائی آتن Athena's Space Shaker<br> </div> <div style="text-align: justify;"> 8. پرواز رایگان ونوس Venus Free Fly<br> </div> <div style="text-align: justify;"> 9. بهشت بچه ها Kid's Paradise<br> </div> <div style="text-align: justify;"> 10. رودخانه تنبل Lazy River<br> </div> <div style="text-align: justify;"> 11. مرداب Lagoon<br> </div> <div style="text-align: justify;"> 12. حلقه تیتان Ring Of The Titan<br> </div> <p style="text-align: justify;"> 13. آتشفشان Vulcan</p> <p>&nbsp;<img alt="" src="http://sorsoreabi.ir/Portals/0/11.jpg" height="298" width="446"></p> <p>&nbsp;</p> text/html 2014-04-19T13:21:58+01:00 sorsoreabi.mihanblog.com سرسره آبی سرسره آبی ارزان روند طراحی پارک آبی http://sorsoreabi.mihanblog.com/post/1 <h1 class="Title Red"><br></h1> <div class="dnnActionMenu ui-draggable"> <div style="opacity: 0.300438;" class="dnnActionMenuTag"><img src="http://sorsoreabi.ir/Images/manage-icn.png"><span>مدیریت</span></div> </div> <div id="dnn_ctr444_ModuleContent" class="DNNModuleContent ModDNNHTMLC"> <div id="dnn_ctr444_HtmlModule_lblContent" class="Normal LabelEditOverClassML"> <span style="font-family: Arial; font-size: 18px;"> </span> <p style="margin: 0in 0.5in 10pt 0in; text-indent: -0.25in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;" dir="RTL"><span style="font-family: Arial; font-size: 18px;">1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; در مرحله اول کارفرما پس از مراجعه به یکی از شرکت هایی که در زمینه ساخت پارک آبی فعالیت دارند ، نظر خود را راجع به ایده خود به پیمانکار اعلام می نمایند.</span></p> <p style="margin: 0in 0.5in 10pt 0in; text-indent: -0.25in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;" dir="RTL"><span style="font-family: Arial; font-size: 18px;"><a title="سرسره آبی" href="http://sorsoreabi.ir/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%B3%D8%B1%D8%B3%D8%B1%D9%87%D8%A2%D8%A8%DB%8C.aspx"><img alt="" src="http://sorsoreabi.ir/portals/0/1.jpg" height="214" width="392"></a><br> &nbsp;</span></p> <p style="margin: 0in 0.5in 10pt 0in; text-indent: -0.25in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;" dir="RTL"><span style="font-family: Arial; font-size: 18px;">2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; در مرحله بعد تیم طراحی شرکت به محل اجرای پروژه مراجعه نموده تا از نزدیک محل اجرای پروژه را مورد بازدید و بررسی فنی قرار داده &nbsp;تا &nbsp;ابعاد واندازه های محل نصب تجهیزات و یا محوطه استخر &nbsp;را جهت تهیه نقشه محاسبه نمایند.</span></p> <span style="font-family: Arial; font-size: 18px;"> </span> <p style="margin: 0in 0.5in 10pt 0in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;" dir="RTL"><span style="font-family: Arial; font-size: 18px;"><a title="ساخت سرسره آبی" href="http://sorsoreabi.ir/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%D9%85%D8%A7.aspx"><img alt="" src="http://sorsoreabi.ir/portals/0/2.jpg" height="499" width="666"></a></span> </p> <span style="font-family: Arial; font-size: 18px;"> </span> <p style="margin: 0in 0.5in 10pt 0in; text-indent: -0.25in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;" dir="RTL"><span style="font-family: Arial; font-size: 18px;">3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; پس از اندازه گیری ابعاد استخر تیم طراحی اقدام به تهیه نقشه، طبق بر &nbsp;وضعیت موجود استخر نموده و با توجه به ابعاد استخر،سرسره هایی که قابلیت نصب در استخر مذکور را دارند به کارفرما پیشنهاد خواهد د اد.</span></p> <p style="margin: 0in 0.5in 10pt 0in; text-indent: -0.25in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;" dir="RTL"><span style="font-family: Arial; font-size: 18px;"><a title="سرسره حلزونی" href="http://sorsoreabi.ir/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%B3%D8%B1%D8%B3%D8%B1%D9%87%D8%AD%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%86%DB%8C.aspx"><img alt="" src="http://sorsoreabi.ir/portals/0/4.jpg" height="308" width="437"></a>&nbsp;</span></p> <p style="margin: 0in 0.5in 10pt 0in; text-indent: -0.25in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;" dir="RTL"><span style="font-family: Arial; font-size: 18px;"><a title="سرسره حلزونی" href="http://sorsoreabi.ir/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%B3%D8%B1%D8%B3%D8%B1%D9%87%D8%AD%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%86%DB%8C.aspx"><img alt="" src="http://sorsoreabi.ir/portals/0/3.jpg" height="392" width="491"></a><br> &nbsp;</span></p> <span style="font-family: Arial; font-size: 18px;"> </span> <p style="margin: 0in 0.5in 10pt 0in; text-indent: -0.25in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;" dir="RTL"><span style="font-family: Arial; font-size: 18px;">&nbsp;4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; پس از اتفاق نظر روی نوع سرسره ، تیم طراحی شروع به تهیه نقشه های سه بعدی و اجرایی برای مجموعه می کند که مبنای اصلی در انجام کار است.که در آن ارتفاع سرسره ، محل ستون های سازه سرسره ، رنگ سرسره و . . . مشخص میشود.طرح های ارائه شده پیشنهادی بوده و قابل تغییر در نوع ، شیب ،ارتفاع و رنگ میباشد.</span></p> <span style="font-family: Arial; font-size: 18px;"> </span> <p style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;" dir="RTL"><span style="font-family: Arial; font-size: 18px;">&nbsp;<a title="سرسره حلزونی" href="http://sorsoreabi.ir/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%B3%D8%B1%D8%B3%D8%B1%D9%87%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DB%8C.aspx"><img alt="" src="http://sorsoreabi.ir/portals/0/05.jpg" height="781" width="1041"></a></span><span style="font-family: Arial; font-size: 18px;"><br> </span></p> <span style="font-family: Arial; font-size: 18px;"> </span> <p style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;" dir="RTL"><span style="font-family: Arial; font-size: 18px;">&nbsp;</span></p> </div> </div>